Kontakt z nami

Tartak Dana Danuta Podlecka

Napisz do nas

  Warto wiedzieć że:
  1) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania – brak podania danych uniemożliwi kontakt, a tym samym odpowiedź na zgłoszenie;
  2) Administratorem danych osobowych staje się Tartak Dana Danuta Podlecka przy ul. M. Kajki 15 w Stradunach, 19-300 Ełk;
  3) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Tartaku Dana nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: biuro@tartakdana.pl;
  4) podane dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie realizacji zgłoszenia przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności;
  5) dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji zgłoszenia lub odwołania zgody;
  6) dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  7) posiadasz prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych.

  godziny otwarcia tartak straduny