Pellet

Pellet premium

Oferowany przez nas pellet jest przeznaczony do nowoczesnych pieców, które wymagają czystego i efektywnego surowca.

Ciepło spalania: 19,7 kJ
Zawartość popiołu: 0,47 %
Granulacja: 6mm, 8mm
Pakowanie: worki 15kg